0

Pisanie z podręcznikiem Password Reset

W tym poście dzielę się pomysłami jak ułatwić uczniom rozpoczęcie pisania zadań takich jak rozprawka czy list zawartych z podręczniku Password ResetB1+ 

 

 

 

 

 

Podręcznik Password Reset B1+ autorstwa Marty Rosińskiej i Lyndy Edwards składa się z 8 rozdziałów, w których autorkiprezentują uczniom przez różne rodzaje tekstów pisanych. Pojawiają się artykuł i wpis na forum, 5 rodzajów listów (prywatny, formalny, do redakcji,e-mail z zaproszeniem, z zażaleniem), a także rozprawka za i przeciw. Każdy podrozdział poświęcony pisaniu pozwala zrozumieć uczniom formułę i strukturę danego tekstu, podaje przykład i pozwala go zanalizować, zarówno pod kątem zgodności treści z tematem jak i zasobu środków językowych potrzebnych do poprawnego wykonania zadania. Dodatkowo, książka zawiera Writing Bank z przykładowymi tekstami i gotowymi sformułowaniami odpowiednimi dla każdego rodzaju tekstu (wraz z polskim tłumaczeniem) co wraz z rozbudowanymi Wordlists daje uczniom bardzo mocne zaplecze leksykalne, dzięki któremu mogą tworzyć własne teksty.

 

Co ważne, każdy podrozdział na temat pisania wprowadza uczniów w daną tematykę za pomocą pytań, które pozwalają na wyrażenie własnej opinii i refleksję nad problemem, który przyjdzie im pisemnie przedstawić. Z własnego doświadczenia, a także rozmów z innymi nauczycielami wiem, że nastoletnim uczniom najczęściej trudno sformułować nie zdania, za pomocą których się wypowiedzą, ale treść potrzebną do poprawnego wykonania zadania.

 

Dlatego też pomysły na ćwiczenia, którymi dzielę się w poście poniżej, pomagają uczniom właśnie na etapie wymyślania tego co napiszą i pozwalają zmienić żmudny proces samotnych rozmyślań w dynamiczną wymianę poglądów z pozostałymi osobami w klasie.

 

#1 Pisanie listu i dyskusja piramidowa/ kula śnieżna

 

W rozdziale 7 uczniowie mają za zadanie napisanie listu z zażaleniem.

 

List musi zawierać dwa punkty: opis tego jak nas potraktowane, a także sugestię jak ulepszyć obsługę zagranicznych pacjentów.

 

Procedura

Dzielimy uczniów na dwie grupy. W obrębie każdej dużej grupy uczniowie pracują w parach.

Pary w grupie 1 wspólnie wymyślają minimum 3 nieprzyjemne sytuacje, które spotkały zagranicznego pacjenta w szpitalu.

Pary w grupie 2 wymyślają minimum 3 rozwiązania usprawniające działanie szpitala w zakresie obsługi cudzoziemców.

Gdy uczniowie są gotowi (lub mają przynajmniej 2 pomysły na parę), dwójki łączą się w czwórki lub większe grupy ( w zależności od liczebności grupy).

 

Teraz większe podgrupy uczniów mają za zadanie:

  • W grupie 1 wzajemne przedstawienie sobie wymyślonych scenariuszy i uszeregowanie wszystkich pomysłów od najmniej do najbardziej nieprzyjemnego/uciążliwego/niebezpiecznego dla życia pacjenta
  • W grupie 2 podzielenie się pomysłami na rozwiązanie problemu i uszeregowanie ich od najmniej do najbardziej skutecznego/realistycznego do wdrożenia

 

Grupa 1 i grupa 2 powinny umieścić swoje rankingi na dwóch osobnych kartkach papieru. W przypadku dużych grup konieczne mogą być dwie rundy kompilowania wspólnych list (pary najpierw łączą się w czwórki, a te potem w ósemki etc. tak jak dzieje się to w przypadku pyramid discussion) Docelowo, chcemy wypracować dwie listy pomysłów zawierające swoiste “the best of”.

 

Gotowe rankingi pomysłów umieszczamy w dwóch odległych, widocznych miejscach na ścianie. Dajemy uczniom czas by zapoznali się spokojnie z listą drugiej grupy i wybrali dwa pomysły, których chcieliby użyć we własnym tekście. Pomysły powinny zostać zapisane w zeszycie.

 

Zalety

W czasie tego zadania uczniowie mogą korzystać z pomysłów innych dzięki czemu jest z nich zdjęty ciężar całkowitej odpowiedzialności zarówno za formę jak i treść docelowego tekstu, co stanowi wybawienie dla tych mniej pomysłowych i natchnionych (którzy zarazem bardzo często logicznie i poprawnie wypowiadają się na dany temat!). Dodatkowo etap dyskusji i tworzenia rankingu pozwala na ewaluację różnych pomysłów,wyrażanie własnego zdania i dodaje zadaniu więcej energii i dynamiki (choć także zwiększa poziom hałasu 🙂 )

 

#2 Pisanie rozprawki i dyskusja speed dating

 

W rozdziale 8 uczniowie mierzą się z rozprawką za i przeciw (for and against essay). Choć jest to zadanie, które pojawia się tylko w części rozszerzonej egzaminu maturalnego, etap przygotowań do pisania pomoże rozwinąć się językowo wszystkim uczniom.

 

Rozprawka tego typu wymaga od uczniów przedstawienia argumentów za i przeciw na podany temat. Uczniowie muszą więc uwzględnić dwa różne punkty widzenia na jeden problem, co dla niektórych jest dość trudnym zadaniem. Najprostszym sposobem na skonfrontowanie potencjalnie odmiennych punktów widzenia jest dyskusja. W celu stworzenia jak najbardziej dynamicznej atmosfery, zadanie opiera się na metodzie speed dating.

 

Procedura

 

Przed lekcją

 

Nauczyciel przygotowuje listę pytań związanych z tematyka rozprawki z podręcznika.

W przypadku mocniejszych grup, o przygotowanie listy pytań można poprosić uczniów w ramach pracy domowej/na lekcji poprzedzającej. 

Pytania powinny pozwalać uczniom na choć częściowe zbliżenie się do formułowania argumentów “za” i “przeciw” na dany temat, a także umożliwić rozmowę na dany temat w sposób bardziej ogólny.

 

W czasie lekcji

 

Ustawiamy ławki w kształt litery U lub długi rząd. Uczniowie siadają po wewnętrznej i zewnętrznej stronie ławek, twarzą do siebie. Na każdej ławce leży kartka papieru i długopis. Kartka i długopis nie opuszczają nigdy swojego miejsca.

Uczniowie mają za zadanie przedyskutowanie pytań, które będą się pojawiać na ekranie/monitorze. Mogą spędzić na każdym pytaniu 2 minuty. Konkluzję swojej rozmowy powinni zapisać na kartce papieru wraz z numerem pytania jakie omawiali. Konkluzja nie powinna być dłuższa niż 1 zdanie.

Po upływie wyznaczonego czasu, nauczyciel sygnalizuje zmianę miejsc: uczniowie siedzący po danej stronie stołu (w przypadku litery U: po wewnętrznej stronie) przesiadają się o jedno miejsce w prawo.

Na ekranie/monitorze pojawia się nowe pytanie do przedyskutowania z nowym partnerem. Przypomnij uczniom by  zawsze starali się poprzeć swoją opinię przykładem i wyjaśnić dlaczego tak sądzą. Konkluzja zostaje zapisana na kartce papieru, która została na stole.

Dyskusja trwa do wyczerpania pytań.

Po zakończeniu dyskusji kartki z wnioskami na temat każdego pytania mogą zostać na ławce / zostać przyklejone do ściany. Uczniowie dostają czas by zapoznać się z notatkami i wybrać te argumenty, które ich zdaniem pasują do rubryk “za” i “przeciw” w zadanej rozprawce. Wybrane argumenty powinni zanotować w zeszycie.

Następnie uczniowie porównują swoje listy z partnerem. Na koniec możemy z całą klasą omówić parę przykładów argumentów “za” i “przeciw” i upewnić się, że na pewno odpowiadają treściom tematowi rozprawki.

Podobną procedurę można zastosować przy przygotowaniach do pisania listu w rozdziale 4.

Zalety

To zadanie aktywizuje wszystkich uczniów w klasie i mniejszymi krokami przybliża ich do wyrobienia sobie zdania na dany temat.

Nawet jeśli niektórzy uczniowie nie wybiorą żadnych gotowych argumentów z list powstałych w czasie dyskusji, można liczyć na to, że czują się bardziej zaznajomieni z tematem i będą w stanie samodzielnie sformułować odpowiednie argumenty.

Podobnie jak w dyskusji piramidowej, uczniowie są wręcz zachęcani do korzystania ze wspólnie stworzonej listy pomysłów co pozwoli im zaoszczędzić czas przy pisaniu. Samo dyskutowanie z różnymi osobami z klasy pozwala na poznanie różnych punktów widzenia na ten sam problem i pomaga wyrabiać nawyk konfrontowania swoich opinii z opiniami innych.

Dodatkowo, etap dyskusji sprzyja skutecznemu wygenerowaniu słownictwa potrzebnego w czasie pisania rozprawki.

 

Materiały do pobrania

Poniżej znajdziecie listę 8 pytań do przedyskutowania w trakcie przygotowania do pisania rozprawki z rozdziału 8 w książce Password Reset B1+.

Speed Dating Dyskusja 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *